Versnelde bouw en werktijdbesparing: Hendriks precon levert cruciale bekisting voor de OosterweelverbindingInternationaal toonaangevend project  

De ring van Antwerpen (R1) is bekend om het ernstig stremmend verkeer. Doordat de ring niet volledig is en alternatieve routes ontbreken, staan hier dagelijks lange files. De aanleg van de Oosterweelverbinding is een project om de Antwerpse ring te sluiten, om zo de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven en de leefbaarheid in en rond Antwerpen fors te verbeteren. Deze verbinding is opgenomen in het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid: zestien infrastructuurprojecten met verbeteringsprojecten voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, schepen, auto’s en vrachtvervoer. Dit internationaal toonaangevend project bestaat uit onder meer verdiept aangelegde tracés, verschillende kunstwerken en meerdere tunnelstructuren. Eén van die tunnelstructuren is de Scheldetunnel.

Kennis en ervaring

De Scheldetunnel vormt een belangrijke schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor de kruising van de Schelde. Deze tunnel wordt gebouwd volgens het zogenaamde ‘afzink’ principe. Vanwege onze kennis en ervaring op dit gebied, met referenties als bijvoorbeeld de 2e Coentunnel en recent ook de Blankenburgertunnel, is Hendriks precon bv vroegtijdig door aannemerscombinatie TM COTU, bestaande uit BESIX, Stadsbader Contractors, DEME Infra, DEME Dredging en Jan De Nul, uitgenodigd om samen met hen mee te denken in het ontwerpen en leveren van de benodigde bekistingen.

Een goede kist is het halve werk

Na een proces van gedetailleerde engineering en bijbehorend tekenwerk, waarbij uiteraard rekening gehouden diende te worden met alle geldende eisen, normen, beoogde werkprocessen en geplande bouwtijd, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in de gunning om alle benodigde bekistingen te mogen leveren voor de bouw van de tunnelelementen. De verschillende bekistingsonderdelen bestaan uit een combinatie van een vloerkist en verrijdbare wand-, en dekkisten. Deze zijn dusdanig ontworpen, dat men met relatief weinig personele inzet de kisten kan verplaatsen en stellen. Zo zijn bijvoorbeeld veel bewegende delen volledig hydraulisch aangedreven. Hierdoor haalt men per volledige set vloer-, wand- en dekbekisting een bouwcyclus van 2 weken.

Kolossaal

De acht benodigde betonnen tunnelelementen hebben individueel een afmeting van ca. 42 x 160m en een geschat gewicht van elk zo’n 60.000 ton. Deze tunnelelementen worden in een tijdelijk bouwdok in de haven van Zeebrugge gebouwd. Omwille van maximale bouw efficiency, heeft de opdrachtgever ervoor gekozen een dubbele set bekisting in te zetten. Hiermee heeft men een dubbele bouwstroom, parallel aan elkaar in het bouwdok. Inmiddels staan alle kisten in het bouwdok opgesteld en is de bouw van de eerste twee tunnelelementen reeds in volle gang. Zodra alle tunnelelementen gereed zijn, laat men het bouwdok vollopen en worden de elementen één voor één gecontroleerd opgedreven en via de Noordzee en Westerschelde naar Antwerpen gesleept om daar afgezonken te worden. Een heel precisie werk met zulke kolossale elementen, waarbij men ook nog eens extra uitgedaagd wordt door de weersomstandigheden en stroming van het water. Wanneer gereed heeft de tunnel straks een lengte van 1.8 km en is deze opgedeeld in twee maal drie rijstroken en een aparte fietskoker. Dagelijks zullen hier duizenden weggebruikers gebruik van maken.

Een toonaangevend project waar wij als Hendriks precon bv bijzonder trots op zijn om aan mee te mogen werken.

Samenwerken en vertrouwen

Deze fijne samenwerking en het vertrouwen in onze expertise vanuit de opdrachtgever, heeft er inmiddels toe geleid dat wij ook gevraagd zijn om de bekistingen voor de toe- en afrit voor de Linkeroever zijde in Antwerpen te ontwerpen en te leveren voor dit project.

Meer over dit project vind je op: https://www.oosterweelverbinding.be/het-project. En volg voor het laatste nieuws over dit project ook op onze socials, website en nieuwsbrieven.

 

 

Terug naar overzicht