Unieke pijler- en brugdekbekisting houden voeten in Limburg droogHydraulisch verplaatsbare bekistingoplossing versnelt bouwproces

Momenteel wordt in het gebied tussen het Limburgse Ooijen en Wanssum door aannemerscombinatie Mooder Maas gewerkt aan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Onderdeel van de ontwikkeling is de bouw van een aantal bruggen. Hendriks precon leverde een oplossing om de bruggen snel te kunnen realiseren.

Integrale aanpak
Na jaren van voorbereiding is eind 2016 Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum in uitvoering gegaan. Hiermee wordt het gebied tussen het Limburgse Ooijen en Wanssum beschermd tegen hoogwater en gezorgd voor daling van de waterstand. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van natuur, de vergroting van de leefbaarheid en het scheppen van ruimte voor economische ontwikkeling. Als onderdeel van het project worden verschillende kunstwerken gerealiseerd, waaronder 5 bruggen. Momenteel vindt het werk plaats aan de brug over de Oude Maasarm die de bereikbaarheid van Ooijen moet garanderen.

Brug Ooijen
Deze 200 meter lange Brug Ooijen is gelegen tussen dijken en kenmerkt zich door een continue, ingetogen lijn. De beperkte hoogte en de transparante leuning zorgen er straks voor dat de brug perfect opgaat in het landschap. Het brugdek steunt op centrale pijlers met eenvoudige lijnen, die in de schaduw van het dek bijna onzichtbaar worden. De onderzijde van het brugdek vertoont in aansluiting op het landschap een flauwe glooiing. Dura Vermeer, naast Ploegam één van de hoofdaannemers in de aannemerscombinatie Mooder Maas, bedacht een principeoplossing om de brug efficiënter en met minder materieel te kunnen realiseren. De oplossing wordt ook ingezet voor de 130 meter lange tweelingbrug bij Blitterswijk.

Engineering belangrijk
Traditioneel wordt het overgrote deel van de, in het werk gestorte, bruggen gebouwd met ondersteuningsconstructies van steigermaterieel. Een arbeidsintensieve werkwijze die niet alleen veel opbouwtijd vergt maar waarvoor ook grote hoeveelheden ondersteunend steigermaterieel en dragerelementen nodig zijn. Dat daarvoor ook andere oplossingen denkbaar zijn, bewijst Dura Vermeer. Projectleider Dennis Hageman hierover: “Die oplossing ontstond eigenlijk al tijdens de tenderfase, waarin onze constructieafdeling aan het werk is gegaan en met een idee kwam. Een oplossing die niet alleen voor de Brug Ooijen maar ook voor de Brug Blitterswijk kan worden ingezet.”

Om de bekistingoplossing verder uit te werken en van idee tot definitieve bekisting te komen, benaderde Dura Vermeer Hendriks precon. “We kennen Hendriks precon als een kundig partner die over de kennis en vaardigheden beschikt om een idee uit te werken en te engineeren. Samen met de engineers van onze bekistingsafdeling ontstond zo een kist die gebaseerd is op het brugontwerp van de architect. De flauw bollende vorm van de onderzijde werd vertaald naar een unieke bekisting die bestaat uit een funderings- en brugdekbekisting. Opmerkelijk: de dekkist wordt hydraulisch gelift en van funderingspoer naar funderingspoer verplaatst, waardoor de bouwtijd behoorlijk kan worden verkort.

Storten en liften
Voor de pijlers wordt gebruik gemaakt van een herbruikbare, deelbare pijlerbekisting met roosters, hekwerk en beveiligde opgang om veilig te kunnen werken. Huzarenstukje uit oogpunt van engineering is de brugdekbekisting. De basis hiervan bestaat uit twee stalen vakwerkconstructies die de brugdekbekisting aan beide zijden ondersteunen.

Na het storten van een pijler worden de vakwerkconstructies in lengterichting aan weerzijden van de pijler geplaatst. Hierop rust de 20 meter lange dekbekisting. Na het in het werk storten en uitharden van het brugdek, wordt dit hydraulisch met een druk van max. 250 bar opgelicht. Vervolgens kunnen de vakwerkconstructiedelen met een lier worden voortgetrokken naar de volgende pijler voor een aansluitend brugdekelement. Dennis Hageman besluit: “Het fraaie aan deze bekistinguitvoering is de repetitie. Dat maakt het werk op de bouwplaats een stuk efficiënter.”

Terug naar overzicht