Speciale bekisting Hendriks precon voor zinkelementen MaasdeltatunnelSlimme bekistingsoplossing geeft doorslag

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van economisch zeer groot belang. Eén van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren, is de aanleg van een nieuwe snelweg, de Blankenburgverbinding. Deze verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Eén van de onderdelen van de verbinding is de Maasdeltatunnel een zinktunnel die onder het Scheur wordt gebouwd. Voor de bouw van de twee benodigde zinkelementen leverde Hendriks precon een bekisting.

Meerdere onderdelen

De bouw van de Blankenburgverbinding is toevertrouwd aan bouwconsortium BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital). Dit consortium neemt naast het ontwerp en de bouw ook de financiering en het onderhoud gedurende 20 jaar voor zijn rekening. Het tracé is opgedeeld in vier onderdelen. Een verdiept knooppunt zorgt voor de aansluiting op de A20 bij Vlaardingen en een hoog knooppunt voor de aansluiting op de A15 bij Rozenburg. Daartussen wordt een landtunnel gebouwd met gewapend onderwaterbeton, de Hollandtunnel. De grootste uitdaging is de Maasdeltatunnel die uit twee af te zinken tunnelelementen bestaat die tot 27 meter diepte op de bodem van de Scheur worden afgezonken. De elementen hebben een lengte van 180 en 205 meter.

Bouwen in droogdok

Opmerkelijk is de locatie waar deze tunnelelementen worden gebouwd: het droogdok van Damen Verolme Rotterdam ten oosten van Rozenburg. Waar in het ene dok gewerkt wordt aan reparatie en onderhoud van containerschepen, worden in het andere droogdok de zinkelementen gebouwd. Ze worden in moten (delen) van 25 meter gemaakt: eerst de vloer, dan de middenwanden en tot slot de buitenwanden en het dak. Zijn de zinkelementen eenmaal klaar dan worden ze -alsof het gewone schepen zijn- uitgevaren en afgezonken op de plaats van bestemming.

Voor de buitenste schil van de zinkelementen, bestaande uit de buitenwanden en het dak, wordt gebruik gemaakt van een speciale bekisting die door Hendriks precon werd ontworpen en geleverd. Nadat de vloer is gestort worden met traditionele bekisting de binnenwanden geplaatst. Hiermee worden aan weerszijden en in het midden van elk zinkelement drie smalle kokers gecreëerd. Twee hiervan zullen dienst doen als ballastkokers; in het midden wordt een dienst- en vluchtgang gemaakt.

Verrijdbare tafelbekisting

Het dak of tunneldek wordt met verrijdbare tafelbekistingen van Hendriks precon gemaakt. Fern van Efferink, werkvoorbereider van BAAK hierover: “Hendriks precon is sterk in het ontwerpen en uitwerken van niet-alledaagse bekistingen. De stalen kist die we hier gebruiken is slank en toch stevig. Door de verrijdbare uitvoering kunnen we de kisten eenvoudig met een lier verplaatsen. Aan de bovenzijde kan de bekisting bovendien wat worden versmald, zodat de verplaatsing zo makkelijk mogelijk gaat.” Na het verplaatsen, kan de gehele bekisting mechanisch/hydraulisch worden gelift, waarna met de volgende moot kan worden begonnen.

Terug naar overzicht