Poerbekistingen Hendriks precon zorgen voor besparingen op arbeidEfficiënt 8000 poeren storten

Menig automobilist zal opgelucht ademhalen nu de Ring van Antwerpen op de schop gaat. Inmiddels komen de werkzaamheden aan de linker Scheldeoever van de Oosterweelverbinding op stoom. Om toekomstig geluidsoverlast te voorkomen, wordt volop gebruik gemaakt van geluidsschermen. Voor de poeren waarop deze worden gemonteerd, leverde Hendriks precon een slimme bekisting.

Omvangrijke operatie

De Antwerpse Ring wordt aangepakt. De grootschalige aanpassingen door de Antwerpse en Vlaamse overheden zijn nodig om de doorstroming van verkeer te verbeteren. Met de vernieuwing wordt ook de inpassing in de stad en het landschap ingrijpend verbeterd en geluidsoverlast en luchtvervuiling verminderd. Zowel de Noordknoop als de Zuidknoop worden onder handen genomen.

Momenteel concentreert de aandacht zich op het deel van de ring dat wordt aangeduid met de Oosterweelverbinding en dan met name het onderdeel op de Linker Scheldeoever. Artes, CIT Blaton en Mobilis hebben hiervoor de krachten gebundeld in de bouwcombinatie THV Civiel Linkeroever. Deze voert alle ruwbouwwerken uit.

Als onderdeel van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding worden onder meer bijna alle bestaande kunstwerken herbouwd, het hele wegennet heraangelegd en een nieuwe parallel verbinding aangelegd. Bovendien wordt er fors geïnvesteerd in veiligere fietsverbindingen, ecoducten en geluidsschermen.

Terugdringen geluidsoverlast

De geluidsschermen zorgen samen met de overige geluidswerende maatregelen voor een halvering van de geluidsoverlast langs de snelweg. Over deze geluidsschermen vertellen Leo Gielbert (bekistingsdeskundige) en Rob Heijmans (uitvoerder) van Mobilis: “De schermen waren in eerste instantie ontworpen voor een hoogte van 4,00 m. Maar om de geluidsoverlast verder terug te kunnen dringen, werd uiteindelijk gekozen voor schermen van 8,00 m. Om ook bij die grotere hoogte de geluidsschermen veilig en stabiel te kunnen monteren, is ervoor gekozen om deze op poeren te plaatsen.”

Tijd- en geldbesparende bekisting

Voor de geluidsschermen zijn in totaal 8.000 poeren nodig. Om die snel, efficiënt en veilig te kunnen storten werd gekozen voor een stalen bekisting. “Dat bespaart niet alleen hout, maar voorkomt ook een hoop arbeid die besteed zou moeten worden aan het timmeren van de bekisting”, aldus Leo Gielbert. “Het originele ontwerp was een poertje met evenwijdige zijden. Toen we Hendriks precon hiervoor benaderden, kwamen ze echter met de suggestie om het ontwerp aan te passen naar een tapse bekisting. Daardoor hoeft de bekisting bij het ontkisten niet uit elkaar te worden gebout en kan deze veel eenvoudiger en sneller worden hergebruikt. Dat bespaart weer kostbare manuren. Een paar klappen rondom met een hamer zijn voldoende om deze te kunnen lossen.” In totaal leverde Hendriks precon 40 bekistingen die elk zo’n 200 keer worden ingezet.

Terug naar overzicht