Pijlerbekisting versnelt bouw van brug Nieuwendijk

De combinatie Isala Delta bouwt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta een nieuw en bijzonder kunstwerk: de brug Nieuwendijk over de Reevediep. Deze 360 meter lange brug kenmerkt zich door haar ingetogenheid. Voor de pijlers van de brug maakt Isala Delta gebruik van een speciaal ontwikkelde stalen bekisting van Hendriks precon. De bekisting versnelt niet alleen de bouw van de pijlers, maar leent zich ook voor een centerpen vrije betonvorm.

Isala Delta bouwt brug Nieuwendijk
Isala Delta is een combinatie die bestaat uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. In opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel werkt de combinatie aan het omvangrijke IJsseldelta-infrastructuurproject. Dit project combineert gebiedsontwikkeling en waterveiligheid met de aanleg van 350 hectare nieuwe deltanatuur langs de Reevediep.
Van Hattum en Blankevoort bouwt alle civiele kunstwerken voor dit project en de bouw van de brug Nieuwendijk valt binnen deze opdracht. De brug is een beeldbepalende schakel die de noordelijke en zuidelijke dijk met elkaar verbindt. De brug kenmerkt zich door de heldere vorm en de zorgvuldige detaillering.

Dat uit zich onder meer in de strakke, open trapeziumvormige pijlers. “De pijler oogt als een opengevouwen nietje; een vorm die weliswaar ook met traditionele bekistingen te realiseren is, maar die in betrekkelijke korte tijd wel 13 keer moet worden herhaald”, licht Marco Menninga van Van Hattum en Blankevoort toe. “Ontwerper Next Architect wilde bovenal een strakke, esthetische uitvoering met een betonbeeld in CUR100-kwaliteit, dat niet wordt verstoord door centerpennen en stortnaden. De keuze voor een stalen bekisting is dan snel gemaakt.”

Slimme pijlerbekisting
De door Hendriks precon ontwikkelde bekisting heeft oppervlakte beoordelingsklasse B1 volgens CUR 100 en bestaat uit twee stelkisten en een sluitkist die onderling met bouten zijn verbonden. De kopkisten zijn aan de stel- en sluitkist gebout. Voor het verplaatsen zijn de stelkisten voorzien van wielen die automatisch in werking treden. “Het omzetten van de bekisting gaat daarmee erg snel”, aldus Marco Menninga. “Sneller dan met een houten kist mogelijk zou zijn. Bovendien kan met deze oplossing de pijler in één keer in z’n geheel worden gestort.” Van de 13 pijlers die in het werk worden gestort, zijn er 10 identiek. Drie hebben een afwijkende, verlengde vorm. “Hiertoe heeft Hendriks precon een uitbouw ontwikkeld die met flenzen aan de kist kan worden gemonteerd. De bekisting is daarmee in hoogte verstelbaar, zodat ook de andere drie pijlers met deze bekisting kunnen worden gemaakt.”

Om het werken op de bekisting – bijvoorbeeld tijdens het storten van het beton – zoveel mogelijk te vereenvoudigen en veilig te houden, zijn aan de bovenzijde een hekwerk en rondom een bordes geplaatst. Ook elke kolom is voorzien van een klein bordes.

Terug naar overzicht