Opmerkelijke betonbekisting voor fietsparkeergarage De Entree

De grootste Nederlandse gemeente, een vooraanstaand Duits bouwbedrijf en een Nederlandse mallenbouwer – dat zijn de ingrediënten voor een internationale samenwerking bij de bouw van een nieuwe fietsparkeergarage. De garage maakt deel uit van het vernieuwingsproject De Entree aan de centrumzijde van station Amsterdam Centraal. Max Bögl, dat de uitvoering van project De Entree voor zijn rekening neemt, schakelde Hendriks precon in voor een bekisting waarmee de beeldbepalende kolommen in de garage worden gerealiseerd.

Vernieuwing centrumzijde Amsterdam CS

De centrumzijde van station Amsterdam Centraal wordt vernieuwd. In vijf jaar tijd wordt het complete gebied van het stationsgebouw tot Damrak en van Kamperbrug tot de Droogbak aangepakt. Project De Entree is gegund aan aannemersbedrijf Max Bögl. Met het project wil de gemeente het hele gebied overzichtelijker en aantrekkelijker maken. Hiertoe wordt het wateroppervlak uitgebreid en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor 7.000 fietsen gebouwd. Verder worden alle tramsporen en -haltes onder handen genomen en geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. Al met al zorgen de werkzaamheden ervoor dat de historische plek voor het centraal station een verademing wordt voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer.

Fietsparkeergarage

De fietsparkeergarage van De Entree is gesitueerd tussen de Prins Hendrikkade en het Stationsplein en bevindt zich – ruim negen meter onder het maaiveldniveau – onder het wateroppervlak. Het hoogteverschil wordt overbrugd door een monumentale entree waardoor de gebruiker met rolpaden naar beneden wordt gevoerd. De wand waarlangs de rolpaden lopen wordt uitgevoerd als kademuur met een vloeiende vorm van grillig basaltsteen. De fietsparkeergarage zelf heeft een volledig strakke en vloeiende uitstraling. Aan deze uitstraling wordt bijgedragen door de ranke kolommen met opvallende druppelvorm – een knipoog van de architect naar de onder water gelegen locatie.

Vakmanschap en inventiviteit

Om deze dubbelgekromde kolommen te kunnen produceren, benaderde Max Bögl Hendriks precon. De kolommen hebben een hoogte van 3 meter. In de grote open parkeerruimte vervullen ze een belangrijke zicht- en signaleringsfunctie. Daarom worden door architect hoge eisen gesteld aan de oppervlaktekwaliteit van het beton.

In nauw overleg met Max Bögl ontwierp Hendriks precon een stalen bekisting die uit twee gelijke delen bestaat, waarvan één vast en één verrijdbaar. Het vormen van de complexe, halve paraboolvorm uit plaatstaal vereist veel vakmanschap en inventiviteit. De oplossing werd gevonden in het deels buigen en opknippen van het staal om de stalen origamistukjes die zo ontstaan weer samen te voegen tot een vloeiend geheel.

De twee stalen maldelen worden voor het storten vastgebout en zijn van wapening voorzien die eveneens door Hendriks precon wordt geleverd. Aan de bovenzijde van de bekisting is een werkplatform voorzien waarmee het wapenen en storten veilig zijn uit te voeren. In totaal produceert Max Bögl 129 kolommen voor de fietsparkeergarage.

Terug naar overzicht