Max Bögl kiest Hendriks precon voor bekisting prefab rioolbuizen

Als er iets is waar Duitsland synoniem voor staat dan is het wel kwaliteit. Kwaliteit waarvoor soms ook de hulp van derden wordt ingeroepen. Bijvoorbeeld bij het grootste Europese afvalwaterproject van dit moment: het Emscher afvoerriool. Nu de mijnbouw in de Emscher-regio op zijn einde loopt, kan ook het afvalwater weer in gesloten ondergrondse kanalen worden geloosd. In opdracht van Max Bögl leverde Hendriks precon de bekistingen waarmee de rioolbuis-delen worden gemaakt.

Continue verandering

Ruim honderd jaar geleden werd een verandering ingezet. De Emscher regio ontwikkelde zich van dunbevolkt agrarisch gebied tot industriële agglomeratie, waarin de Emscher dienst deed als open riolering. Nu de zware industrie plaats maakt voor hightech, kan ook het afvalwater worden aangepakt. Binnenkort kan dat worden geloosd in gesloten ondergrondse kanalen zodat de rivier en zijrivieren weer hun natuurlijke functie krijgen.

De gesloten ondergrondse kanalen worden geleverd door de firma Max Bögl, een bouwbedrijf dat met 6300 medewerkers en 35 vestigingsplaatsen internationaal actief is. In het Duitse Hamminkeln bevindt zich de vestiging waar onder meer prefab betonelementen worden vervaardigd. We spreken op locatie met de heer Schulz, productieleider, over het Emscher rioolproject. Op de vraag of het de eerste samenwerking tussen Max Bögl en Hendriks precon betreft, antwoordt hij: “Hiervoor hebben wij ook al plezierig en succesvol samengewerkt aan prefab-betondelen voor een parkeergarage. Een nauwe samenwerking waarbij beide partijen het beste uit de ander naar boven brachten. Datzelfde zien we nu ook weer bij de bekistingen voor de Emscher-afvalwaterkanalen.”

Speciale bekistingen

In totaal leverde Hendriks precon drie bekistingen. “Met de bekistingen worden de verschillende rioolbuis-delen gemaakt. De drie bekistingen hebben dezelfde doorsnede maar verschillen in hoogte. De bekisting zelf bestaat uit twee binnen-krimpkernen waar L-vormige delen omheen worden geplaatst. De complete bekisting wordt daarbij volledig hydraulisch gestuurd. Uit oogpunt van veiligheid is de buitenbekisting rondom voorzien van een geïntegreerd werk- en veiligheidsplatform met ladderopgang.

De elementen die zo worden geproduceerd met een door Max Bögl zelf ontwikkeld speciaal gecertificeerd beton hebben een lengte van ca. 5,60 x 3,20 meter”, aldus de heer Schulz. “De totale lengte van de rioolbuis bedraagt zo’n 3,2 km, opgebouwd uit 1225 stuks buisdelen. Voor de rioolbuis-delen zelf wordt gewerkt vanuit een centraal plan waarin hoeken en hoogteverschillen zijn aangegeven. Met behulp van inlegramen in de bekistingen kunnen verschillende schuinten tot ± 5 graden worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om ook de bochten van het rioolkanaal te volgen.”

Samen werken aan kwaliteit

Wanneer er gevraagd wordt naar de manier van samenwerken, reageert de heer Schulz enthousiast: “De samenwerking met Hendriks precon is in één woord top. Er wordt altijd snel en deskundig gereageerd op vragen die we hebben. We ontwikkelen samen, lossen gezamenlijk problemen op en maken daarbij dankbaar gebruik van de uitgebreide kennis en ervaring van Hendriks precon. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de manier waarop met veiligheid wordt omgegaan. Binnen het project wordt grote waarde gehecht aan maximale veiligheid. Gezamenlijk hebben we dan ook een oplossing bedacht en ontwikkeld om de stel-, stort- en loswerkzaamheden en het omzetten van de bekisting volledig veilig te kunnen uitvoeren. De productieserie wordt halverwege juli afgerond. De bekisting is dan meer dan 450 maal ingezet zonder noemenswaardige problemen.”

Terug naar overzicht