Kantelframes als ‘bouwversnellers’ voor N31

De nieuwe N31 wordt over een lengte van 3 kilometer verdiept aangelegd. In samenwerking met Hendriks precon ontwikkelde Ballast Nedam hiervoor speciale hijs- en kantelframes waarmee betonpanelen snel en doelmatig kunnen worden verwerkt.

De N31, de verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Friesland en de verkeersveiligheid en -doorstroming in en om Harlingen te verbeteren. Hiertoe wordt de nieuwe N31 met twee keer twee rijbanen grotendeels verdiept aangelegd. De verdiepte weg kruist het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct en heeft vier viaducten waaronder een spoorviaduct. Het verschil tussen de oude N31, wat op een talud lag, en de nieuwe N31 zorgt er voor dat de ‘visuele tweedeling’ van Harlingen vervalt.

Panelen met ‘strandlook’
De aanbesteding voor de bouw werd binnengehaald door Ballast Nedam. De zijwanden van de verdiepte tunnelbak en het aquaduct worden opgebouwd uit prefab betonelementen met een breedte van 2,5 meter die tegen de damwanden worden geplaatst. De elementen hebben een maximale hoogte van 6 meter en zijn geel gekleurd met een reliëf dat overeenkomt met de zandribbels van de zandplaten en stranden van de nabijgelegen Waddenzee. In totaal worden zo’n 1.600 panelen verwerkt, waarvan de zwaarste maar liefst 5,5 ton weegt. Opvallende uitdaging daarbij is de horizontale aanvoer en verticale plaatsing van de panelen.

Van arbeidsanalyse naar frame
Bij de voorbereiding op het project, maakte Martin Laan van Ballast Nedam een nauwkeurige arbeidsanalyse. “Bij die analyse stonden de bewegingen bij de aanvoer en verwerking van de panelen centraal”, verklaart hij. “Omdat de panelen in hoogte variëren tot 6 meter worden ze liggend aangevoerd. De uiteindelijke verwerking is echter staand waardoor de panelen op een efficiënte en slimme manier van de vrachtwagen moeten worden geladen, omhoog gekanteld en vervolgens worden verplaatst. Een hijs- en kantelframe zouden hiervoor uitkomst moeten bieden.”

Goede samenwerking
Alle mogelijke activiteiten werden tijdens de voorstudie geanalyseerd. Op basis hiervan kon een ruw ontwerp voor de frames worden samengesteld. “Met die ruwe schets zijn we naar Hendriks precon gestapt voor bespreking van de mogelijkheden. Ik moet zeggen dat de ontwerpafdeling die hierbij aanwezig was, zeer goed heeft gekeken en geluisterd. Ze wisten de arbeidsanalyse prima te vertalen naar een kantel- en een hijsframe. Bovendien heeft Hendriks precon de frames ook nog eens in zeer kort tijdsbestek gerealiseerd. Van het hijsframe zijn er twee uitvoeringen ontwikkeld: drie voor in de open tunnelbak en één voor gebruik onder de kunstwerken. Van het kantelframe zijn er in totaal 4 geleverd.”

Panelen die nu op de vrachtwagen worden aangevoerd, worden met het hijsframe en een kraan van de vrachtwagen geladen en horizontaal op het kantelframe gelegd. Het kantelframe wordt daarna met de kraan overeind getrokken naar verticale stand. Het frame wordt vervolgens in die positie vastgezet, waarna de kraan het paneel weer kan oppakken en tegen de damwand kan plaatsen.

“De gehele constructie is daarbij door Hendriks precon ook nog eens getest en van CE-markering voorzien. Dat geldt ook voor het speciale hijsframe dat onder de kunstwerken wordt gebruikt”, aldus Martin Laan. “Hier kan de kraan niet komen, dus wordt dit hijsframe met een vorkheftruck naar binnen gereden. Deze oplossing is door Hendriks precon afzonderlijk getest en CE gemarkeerd, omdat de heftruck en het paneel feitelijk één eenheid is.”

Terug naar overzicht