Kademuurbekisting voor Stockholm Norvik Port

Havengebieden zijn ‘hot’ als het om nieuwbouw gaat. Schepen worden alsmaar groter en Europa zet uit milieuoogpunt nadrukkelijk in op vervoer via water. En als een havenstad dan ook nog eens uitdijt, dan is uitbreiding van de haven al snel noodzakelijk. Hendriks precon ondersteunt die trend met bekistingen voor kademuren. Boskalis zet deze in bij de realisatie van een nieuwe haven in Stockholm.

Kademuur

Havenstad Stockholm telt in totaal al zeven havens, waarvan een deel wordt gebruikt door internationale cruiseschepen en voor lokaal vervoer. De nieuwe Norvik-haven gaat de thuisbasis vormen voor al het containertransport en moet in de toekomst dé haven worden van waaruit al het goederenvervoer via de Baltische zee wordt afgewikkeld.

De haven krijgt zeven ligplaatsen voor containerschepen en RoRo-schepen. Voor het aanleggen van deze schepen is Boskalis gevraagd een kademuur met een lengte van 1.100 meter te bouwen. Het grootste deel van deze muur bestaat uit een 3 meter hoge betonnen sloof die op een combiwand met buispalen komt en waarvan het beton onder water wordt gestort.

‘In den natte’

Deze bouw ‘in den natte’ stelt bijzondere eisen aan de bekisting. Met name de aansluiting op en de afdichting rondom de onderliggende constructie zijn daarbij belangrijk. Hendriks precon ontwikkelde een oplossing met drie kademuurbekistingen van 16 meter. Om de bekisting aan de damwand te fixeren, zijn moeren nodig die door duikers onderwater op de combiwand worden gelast. Dit kostbare en tijdrovende laswerk wist Hendriks precon tot een minimum te beperken door een slimme en zorgvuldige keuze van het aantal bevestigingspunten.

Uitdagende aansluiting

De bekisting zelf bestaat uit een bodemdeel dat nauwkeurig aansluit op de ronde vorm van de buispalen en een eenzijdig wanddeel. Het geheel wordt opgehangen aan profielen die in de buispalen zijn meegestort. Voor de ophanging van de bekisting aan deze profielen koos Hendriks precon voor een galgconstructie aan de bovenzijde van de bekisting.

De aansluiting van het bodemdeel tegen de buispalen van de combiwand is essentieel; een uitdagende opgave door de ronde vorm van de buispalen. Zonder een goede aansluiting zou het beton weglopen in zee. Om dat te voorkomen, volgt de vorm van het bodemdeel nauwkeurig de vorm van de buispalen. De verschillende delen van de bodemkist kunnen met behulp van een spindel worden verschoven zodat ze goed en nauwkeurig op de palen aansluiten. Een rubber afdichtingselement op het raakvlak van bekisting en paal zorgt voor een volledig gesloten onderzijde.

De eenzijdige wandbekisting die op de bodemkist staat, is deels onder water aan de combiwand bevestigd. De maximaal optredende betondruk bedraagt daarbij 65 kN/m2. Aan de buitenzijde van de bekisting is een stortsteiger voorzien voor een veilige en arbovriendelijke uitvoering van het stortproces.

Terug naar overzicht