Hydraulische kanteltafels voor Fijn Wonen Factory versnellen bouwproces

Nul-op-de-meter – sla een blad open, surf over internet of volg de actualiteiten: overal wordt gesproken over woningen die per saldo evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De initiatieven op dit terrein schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe realiseer je dergelijke woningen op een effectieve en efficiënte manier? Van Wijnen koos voor de productie van prefab-vloeren en -wanden in de Fijn Wonen Factory voor mallen en kanttafels van Hendriks precon.

Fijn Wonen

Fijn Wonen is een vernieuwend concept van Van Wijnen waaraan door elf partijen in de keten wordt deelgenomen. Het concept is erop gericht om woningen te realiseren die niet alleen energiezuinig zijn maar ook lage woonlasten hebben en zich onderscheiden op het gebied van wooncomfort, zorg en welzijn. Door de intensieve samenwerking van de 11 partijen is het mogelijk om Fijn Wonen inclusief een prestatiegarantie (energieverbruik, warmte, comfort, etc.) van 25 jaar aan te kunnen bieden.

Fijn Wonen Factory

Voor de bouw van de woningen beschikt Van Wijnen in Gorredijk over de Fijn Wonen Factory. Hier worden jaarlijks 400 woningen geproduceerd. Omgerekend is dat iets meer dan een woning per dag! Dat vergt een slimme en efficiënte productiemethode. Een methode die ook nog eens recht doet aan de steeds verder stijgende vraag naar nul-op-de-meter woningen.

In de productiehal van de Fijn Wonen Factory worden vloer- en wanddelen helemaal kant-en-klaar gemaakt. De vaste prefabmodules variëren in breedte en diepte zodat in totaal zes verschillende modellen worden geleverd. Voor de productie leggen installateurs al het benodigde werktuigbouwkundige en elektrotechnische leidingwerk in de bekisting, waaronder ook de vloerverwarming. Nadat de delen buiten zijn uitgehard, zijn ze klaar voor gebruik.

Hydraulische kanteltafel

Voor het bekisten van de prefab vloeren en wanden delen wordt gebruik gemaakt van mallen respectievelijk hydraulische kanteltafels van Hendriks precon. De kanteltafels zijn in een hoek van 85 graden hydraulisch kantelbaar. In totaal werden 12 mallen voor de vloerdelen en 9 kanteltafels voor de wanden geleverd. Ook de magneetranden werden door Hendriks precon verzorgd.

De kanteltafels van Hendriks precon zijn in een grote variëteit leverbaar met lengten van 6 tot 24 meter en breedten van 3,5 tot 5 meter. De kanteltafels worden compleet geïnstalleerd opgeleverd. Het gebruik van de hydraulisch kantelbare bekistingen werkt niet alleen efficiënter en sneller. Bovendien wordt met de kanteltafels op wapening bespaard: waar de wapening normaal gesproken extra versterking moet bieden om de delen van horizontale naar verticale stand over te brengen, wordt dit nu overgenomen door de kanteltafels. Daarnaast zijn er door het werken met prefab-elementen minder transportbewegingen nodig om alle onderdelen op de bouwlocatie te krijgen. Daarmee krijgt het begrip duurzame woning nog eens extra betekenis.

Terug naar overzicht