Hendriks precon ondersteunt aanleg Theemswegtracé met pijlerbekistingRuimte voor groeiende verkeersstromen

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe stuk spoor van ruim 4 kilometer, het Theemswegtracé, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Door de Havenspoorlijn in het Rotterdams havengebied te verleggen naar de Theemsweg rijdt het spoorverkeer in de nabije toekomst niet langer over de Calandbrug en wordt het treinverkeer niet langer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart. Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

De onderbouw voor het Theemswegtracé wordt gebouwd door  aannemersconsortium SaVe waarin Besix, Dura Vermeer, Mobilis/Tbi, Hollandia & Iemants/Smulders participeren. Het Theemswegtracé Bouwcombinatie SaVe heeft onderaannemer Henriks precon de opdracht gegeven voor de pijlers van het nieuwe verhoogde spoorviaduct.

Stalen pijlerbekisting

Als onderdeel van de onderbouw van het Theemswegtracé wordt een groot aantal pijlers gebouwd. De pijlers hebben allen dezelfde vorm en staan op een onderlinge afstand van zo’n 30 meter; in hoogte verschillen de pijlers  van circa 3 tot 12 meter. Omdat de pijlers in het zicht staan, wordt de oppervlakte uitgevoerd overeenkomstig CUR100 klasse B1.

Bij de bouw van de pijlers wordt gebruik gemaakt van vier pijlerbekistingen die Hendriks  precon ontwikkelde en leverde. Hierover vertelt Pieter Deleu, werkvoorbereider bij  aannemersconsortium SaVe: “De bouw van de pijlers is repeterend werk en kent niet veel uitvoeringsvarianten. Daarbij hebben we de keuze gemaakt voor stalen bekistingen. De pijlerbekistingen zijn rechthoekig en hebben een grondmaat van 2,50 x 1,25 meter. De bekisting bestaat uit vier delen waarmee in stappen van 25 cm verschillende hoogten te realiseren zijn. De kleinste pijler heeft een hoogte van 3 meter, de grootste van 12 meter. In totaal zijn hiervoor door Hendriks precon zes bekistingdelen geleverd die onderling uitwisselbaar zijn.”

Alle delen van de pijlerbekisting zijn onderling uitwisselbaar en lenen zich voor een maximale betondruk van 80 kN/m2. Voor het in het werk storten van de pijler wordt de centerloze bekisting bevestigd op de onderliggende poer. Na het storten en uitharden van het beton worden op de pijlers  prefab pijlertafels geplaatst. Om de stekken daarbij nauwkeurig te kunnen instorten, is de bekisting geleverd met stekkenframe. De bekisting is verder uitgevoerd met alle veiligheidsvoorzieningen, zoals een rondom beveiligd stortbordes en geïntegreerde kooiladder.

Hendriks precon: pijlerspecialist

Voor het ontwikkelen, engineeren en produceren van maatwerk pijlerbekistingen beschikt Hendriks precon over een schat aan kennis en ervaring om volledig in 3D te ontwerpen. In het ontwerp wordt het beeld dat de architect of ontwerper voor ogen staat, omgezet naar een bekistingontwerp waarmee zelfs de meest complexe vormen mogelijk zijn. Pieter Deleu hierover: “Als het om dit soort bekistingen gaat, is Hendriks precon het eerste bedrijf waar ik aan denk. De samenwerking is goed, de afspraken worden nauwkeurig nageleefd en men weet wat er nodig is om efficiënt te kunnen bouwen.”

Terug naar overzicht