De Groene Boog: uitdagend project vraagt om succesvol partnershipHendriks precon geselecteerd op basis van ‘Best for Project’

A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbergseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport, wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van de Rottemerentunnel. Met een lengte van 2.235 meter komt deze half verdiept in het Lage Bergse Bos. Voor de bouw van de tunnel wordt gebruik gemaakt van een bekistingsoplossing van Hendriks precon. Over de keuze spraken we met hoofduitvoerder Sander Tetteroo.

Stevige uitdaging

Sander maakt deel uit van het team van De Groene Boog, een bouwcombinatie waarin BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis de krachten hebben gebundeld. Hij is als hoofduitvoerder met name verantwoordelijk voor de realisatie van de Rottemerentunnel. Voor de bouw hiervan zijn eerst damwanden geplaatst waarna een diepe geul is gegraven waar de tunnel verdiept in kan worden aangelegd. De vloer van de tunnel werd vervolgens door duikers met gewapend onderwaterbeton gemaakt. “Hierop moest de tunnel komen”, trapt Sander Tetteroo het gesprek af. “Een stevige uitdaging want de tunnelvloer vertoont een golvend beeld.”

Ondanks die hoogteverschillen moet de aansluiting tussen vloer en wand uiteraard volledig sluitend en waterdicht zijn. Een aantal onderaannemers uit binnen- en buitenland werd uitgenodigd om een oplossing te bedenken waarmee de tunnel kon worden gebouwd. “We hebben ze daarbij geen vast kader gegeven maar de leveranciers volledig vrij gelaten bij de invulling van hun oplossing. Ook Hendriks precon mocht hierin meedoen; het bedrijf was één van de vier bedrijven die vervolgens op de shortlist overbleef.

Best for project als uitgangspunt

“Met deze bedrijven hebben we uitgebreid gesproken en ze gevraagd om een offerte uit te brengen voor de oplossing die ze hadden bedacht. Daarbij was steeds ons uitgangspunt om de ‘best for project’-oplossing te kiezen.” De voorgestelde oplossingen werden beoordeeld door een team van werkvoorbereider, bekistingstechnicus, inkoper en hoofduitvoerder. “We hadden voor onszelf vooraf nadrukkelijk gesteld dat we verder wilden met een partner die meedenkt; een proactieve partij die ook bereid is expertise te delen. De offertes zijn daarbij beoordeeld op innovaties, veiligheid, volledigheid, benodigde manuren, duurzaamheid en een lage milieubelasting (Milieukostenindicator).”

Allesbepalende weekcyclus

“Na de offertes te hebben ontvangen, kregen de partijen de gelegenheid om hun oplossing te presenteren en met ons van gedachten te wisselen over hun aanpak. Al met al hebben we veel tijd geïnvesteerd in de offertefase. Met die aanpak verwachtten we in het verdere traject weer winst te kunnen boeken. Dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn.” De allesbepalende factor was daarbij de weekcyclus. “Wij wilden graag antwoord hebben op de vraag hoeveel manuren er voor de oplossingen van de vier partijen nodig zijn om die cyclus te halen”, vervolgt Sander. “Na de offertes te hebben beoordeeld op de zes keuzecriteria kwam Hendriks precon als partij naar voren die het beste totaalplaatje leverde. Vervolgens hebben we met hun de volgende stap gezet.”

Mooie samenwerking

Die volgende stap bestond uit het verder engineeren van de aangeboden oplossing: een verrijdbare bekisting waarmee het middentunnelkanaal, de buitenwanden en het dek van de tunnel wordt gestort. “In een cyclus van één week wordt de tunnelkist elke vrijdag gestort, waarna het beton tijdens het weekend uithardt. Vervolgens kan op maandag worden ontkist, doorgereden, gereinigd en gesteld zodat op dinsdag de wapeningvlechter er bij kan. En met slimme innovaties zoals een flexibel centerpengat is er niet of nauwelijks werk aan de wapening wanneer we gaan bekisten. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Hendriks precon en de opdrachtgever, precies zoals we dat ook bij de aanvang van het project voor ogen hadden.”

Terug naar overzicht