Duurzame stalen bekisting voor toeritten boortunnel RijnlandRoute

Tussen Katwijk en Leiden werkt bouwcombinatie Comol5 in opdracht van de Provincie Zuid-Holland aan de RijnlandRoute. Deze nieuwe wegverbinding die via de A44 naar de A4 loopt, lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio. Een deel van de verbinding bestaat uit een geboorde tunnel met een lengte van 2245 meter. Voor de toeritten naar de boortunnel ontwikkelde, produceerde en leverde Hendriks precon een opmerkelijke stalen bekisting.

Comol5 is een bouwcombinatie van Mobilis, Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors die speciaal voor dit project de krachten bundelden. De boortunnel omvat twee tunnelbuizen met elk twee rijbanen. Tussen de twee tunnelbuizen komen 10 dwarsverbindingen, waardoor in geval van een calamiteit gevlucht kan worden naar de andere, veilige tunnelbuis. De tunnel wordt zo’n 30 meter onder de grond geboord met een speciale voor de RijnlandRoute ontworpen boor. Aan beide zijden van de boortunnel zijn toeritten voorzien, waarvoor de werkzaamheden momenteel in volle gang zijn. Guy Vercruyssen van Comol5 hierover: “De toerit aan de A4-zijde is uitgevoerd als U-bak met een lengte van 300 meter. Op de constructievloer worden aan weerzijden constructiewanden in het werk gestort. Ook aan de A44-zijde bevindt zich een verdiepte bak als toerit. Deze heeft een lengte van zo’n 1000 meter.” Voor het storten van de toeritwanden ontwikkelde en leverde Hendriks precon drie stalen bekistingsets.

Duurzame stalen bekisting

Over de keuze voor stalen bekistingen vertelt Guy Vercruyssen: “Met gemiddelde storts van 25 meter en een totale lengte van 2600 meter worden de bekistingsets zeer veelvuldig gebruikt. De stalen bekisting biedt dan uit oogpunt van duurzaamheid de meest aantrekkelijke optie. Daar komt bij dat de architect voor dit project bijzondere eisen stelde aan de afwerking van de toeritwanden. Hiervoor ontwikkelde hij een patroon dat het beton een bepaald reliëf geeft; de reliëfstructuur heeft een diepte van 5 cm. De repeteerbaarheid daarvan is met een stalen bekisting bijzonder groot, terwijl het patroon tijdens het ontkisten goed behouden blijft. Sparingen voor bijvoorbeeld technische installaties worden daarnaast eenvoudig gemaakt met een magnetische sparingskist op de stalen bekisting. Door de magnetische uitvoering kunnen we de sparingskist precies daar aanbrengen waar de sparingen nodig zijn.”

Veel vrijheid bij wisselende hoogten

Om het door de architect voorgeschreven patroon te vertalen naar de bekistingwand werkten Hendriks precon en Comol5 zeer nauw samen om tot het definitieve ontwerp te komen. De productieafdeling van Hendriks precon wist de gevraagde nauwkeurigheid daarbij waar te maken. “We hebben in het voortraject gezamenlijk veel tijd besteed aan de uitwerking. Afhankelijk van het gewenste stramien kan de wand nu eenvoudig worden samengesteld. Er wordt daarbij gewerkt met bekistingpanelen van 2,50 m breed. De hoogte van de wanden wordt groter naarmate de tunnelbuis dichterbij komt en varieert van 1,50 tot 10 meter. Door de wisselende hoogte moeten de panelen met verschillende hoogtes en reliëfvorm willekeurig naadloos op elkaar aansluiten. Het eindresultaat voldoet bovendien aan de CUR 100 klasse B1 met een betondruk van 50 kN/m2.”

Plezierige samenwerking

Inmiddels is de eerste 400 meter gestort. “Het resultaat is fraai en het bekisten en ontkisten gaan vlot”, aldus Guy Vercruyssen. “De bekistingen functioneren naar volle tevredenheid. Precies zoals we altijd van Hendriks precon gewend zijn. Bovendien zijn de bekistingen voorzien van alle nodige veiligheidsvoorzieningen, waaronder stortbordessen op twee niveaus, kooiladders en hijsogen voor het veilig verplaatsen met de kraan.” Het totaalpakket zorgt ervoor dat zo veilig én efficiënt mogelijk kan worden gewerkt met een bescheiden manuurinzet.

Terug naar overzicht