Bekistingsmal voor HIP liggers Haitsma BetonIn samenspraak naar het beste resultaat

De beste resultaten worden behaald door van begin tot eind samen te werken. Dat geldt voor alle schakels van de bouwketen: van betonnen ruwbouw tot gebouwonderhoud. Dat bleek eens te meer toen Haitsma Beton en Hendriks precon de handen ineen sloegen voor de ontwikkeling van een mal voor prefab HIP-liggers. De 50 meter lange liggers zullen worden toegepast bij de vernieuwing van knooppunt Joure.

Knooppunt Joure
Snelwegrotondes maken duidelijk hoe zeer het verkeer in Nederland is veranderd. Was het decennia geleden nog heel gebruikelijk om snelwegen via rotondes te laten kruisen, tegenwoordig is dat niet meer denkbaar. Langzaamaan is de snelwegrotonde dan ook uit het Nederlandse snelwegbeeld aan het verdwijnen. De laatste die op de schop gaat, is de rotonde bij Joure, waar de A6 en de A7 samenkomen. De vernieuwing, in opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren, is bedoeld om de bereikbaarheid van Friesland verder te verbeteren.

De vernieuwing krijgt vorm in een nieuw knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen bestaande uit onder andere twee fly-overs en een viaduct. Met name de fly-overs met een boogstraal van 450 meter trekken daarbij de aandacht. Aannemer Gebr. Van der Lee kiest hier voor de HIP-liggers die Haitsma Beton voorstelde.

Nauwe samenwerking
De HIP-ligger is een uitstekend bewijs van Haitsma Beton’s innovatiekracht. Het bedrijf wil voorop lopen als het om productontwikkeling gaat en is voortdurend bezig om samen met marktpartijen nieuwe en betere producten en procedés te ontwikkelen. De prefab HIP-ligger is zo’n zelf ontwikkelde oplossing. De voorgespannen I-profiel ligger van Haitsma Beton leent zich bij uitstek voor het snel en slank bouwen van bruggen en viaducten. De mal voor deze liggers kwam tot stand in nauwe samenspraak met Hendriks precon.

Eén van de uitgangspunten van Haitsma Beton was een mal waarmee snel kan worden gewerkt en waarbij met een minimum aan arbeidstijd een maximum aan flexibiliteit wordt behaald. Hendriks precon wist dat te bereiken door de stalen I-vormige mal op te bouwen uit een vloerdeel met zijschotten die naar binnen en buiten kunnen rijden. Opmerkelijk is het bovenvlak dat helemaal vrij is gehouden, waardoor dus ook geen hinder wordt ondervonden van afstandhouders.

Met de mallen kunnen liggers tot een lengte van 51 meter worden gemaakt. Naast een vrij bovenvlak biedt de mal extra flexibiliteit door de in hoogte verstelbare zijden. Hierdoor kan dezelfde mal worden gebruikt voor de productie van liggers met andere hoogten. Voor het knooppunt in Joure worden in totaal 80 HIP-liggers gemaakt. Elke fly-over bestaat uit vijf velden met elk acht liggers.

Terug naar overzicht